Skip to content
אתר זה לא תומך בגרסאות ישנות של אינטרנט אקספלורר
מומלץ להשתמש בדפדפן גוגל כרום או פיירפוקס מוזילה
(או באינטרנט אקספלורר / edge עדכני)

מדוע כדאי להיעזר במתכנן צמחייה לגן?

בבוקר (או ערב) אחד מתקבלת החלטה: לקראת ביצוע הגן נחוץ גנן! יתרונותיו (והכל נכון כמובן גם לגננת!) ברורים וגלויים- יש לו ניסיון (אחרת לא הייתם מגיעים אליו), עובדים, ציוד/כלים ומקורות אספקה לחומרים ולצמחים (שאמורים להוזיל עלויות למזמין).

אבל סימן השאלה הגדול עומד ליד "כישורי תכנון הצמחייה", ורכיב זה, בכלל היכולות המקצועיות של מבצע הגן, אינו "אוטומטי", משני או שולי. הרי המטרה היא גן, ובגן לצמחייה, בכללותה, יש מקום חשוב ולעיתים הכי חשוב.

לגננים רבים יש הכשרה (במסגרת לימודי הנדסאות נוף, או אחרת) וניסיון. אך יש גם גננים שצד זה, ביכולותיהם המקצועיות, אינו חזק. יש גם אילו שיש להם ידע, ניסיון רב ויכולת, אך חֶסֶר ביכולת ביטוי גרפית (הצגת התוכנית באופן גרפי- "תוכנית") או בניהול דו-שיח יעיל ופורה עם המזמינים.

שטחי הגינון (שתילה/נטיעה ומדשאה?) בגן ביתי אינם גדולים (100-300 מ"ר  בדרך-כלל). עובדה זו אינה עושה את משימת התכנון יותר פשוטה- להיפך! להבדיל מגינון ציבורי, מוסדי, דרכים ודומיהם- הרי בעלי הבית חווים ונמצאים בתוך, או צמוד לגינה, יום ולילה. עובדה זו מעמידה בפני מתכנן הגן דרישות ומשאלות מרובות, ולעיתים אף סותרות.

ודווקא בשל עושר מיני צמחי הגן, המתאימים לרוב איזורי הארץ, נעשית הבחירה יותר קשה.

המזמינים- לרוב- אינם מכירים את מגוון מספק של צמחי גן, בכדי להיות "מועילים/יעילים" בדו-שיח עם המתכנן. גם כשמוצגים בפניהם הצמחים במשתלה, חסר להם הידע (והדמיון?) להעריך נכון את מידותיו ומופעו של הצמח בבגרותו. לחלק ניכר מהם אף חסרה היכולת "לקרוא" תוכנית, המוצגת, ככלל, בקנה-מידה.

למען האמת, לעיתים, אפילו היכולת להציג באופן ברור וחד-משמעי את העדפותיהם לגבי הגן- מוגבלת.

יתרונותיו של מתכנן/ת צמחייה הם בהיכרות טובה עם מגוון רחב של צמחי גן, יכולת לנתח היטב את מאפייניו הפיסיים של הגן (סביבה, אקלים, קרקע), יכולת לנתח טוב את מאפייניו האדריכליים של המבנה והפיתוח סביבו, הערכה נכונה של מגבלות אחזקת הגן של המזמין ומאד חשוב- יכולת להקשיב ולהפנים היטב את מאווי המזמינים.

 

גם בגן ציבורי או מוסדי יהיה ערך מוסף למתכנן/ת צמחייה. בגן כזה יש ציפיות אחרות, אופני ורמת אחזקה שונה מזו של הגן הביתי ורגישות גבוהה ל"החלשות/העלמות מוקדמת" של חלק מצמחי הגן, במחייבת החלפת/הוספת צמחים בידי מתחזקי הגן.

הזמן, הוא אלמנט חשוב בתכנון הגן וטוב לנצלו היטב- לבדוק מחשבות/משאלות/העדפות, להציג שאלות להקשיב לתשובות, לבחון חלופות, "לישון על הרעיון", לראות גנים בבגרותם, ואחרי אלה- לכוון את מתכנן/ת הצמחייה באופן יעיל והולם את המזמין.

אל תוותרו ואל תחסכו בהפעלת מתכנן/ת צמחייה- בין שהוא/היא המבצע עצמו,

או עצמאי/ת!

Write a comment

Your email address will not be published on the website.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>